China

#62 de 111
Niveles de aptitud: Bajo
Clasificación EF EPI: 498
Puntuación media global: 502
Posición en Asia: 8 of 24
Nivel
 • Muy alto
 • Alto
 • Medio
 • Bajo
 • Muy bajo
 • Promedio global

Puntuaciones geográficas

Regiones

 • Hong Kong561
 • Tianjin528
 • Taiwan516
 • Zhejiang509
 • Shandong496
 • Guangdong492
 • Macau490
 • Hubei489
 • Jiangsu488
 • Shaanxi485
 • Fujian483
 • Anhui482
 • Jiangxi480
 • Liaoning479
 • Xinjiang479
 • Heilongjiang475
 • Hebei474
 • Chongqing470
 • Sichuan469
 • Hunan469
 • Inner Mongolia463
 • Shanxi462
 • Jilin460
 • Yunnan460
 • Hainan458
 • Tibet 456
 • Ningxia453
 • Guizhou452
 • Henan451
 • Qinghai449
 • Guangxi448
 • Gansu441

Ciudades

 • Shangai549
 • Pekín549
 • Hangzhou535
 • Guangzhou509
 • Nanjing508
 • Changsha506
 • Wuhan504
 • Shenzhen489
 • Xian485
 • Suzhou481
 • Chengdu480
 • Dalian480
 • Harbin473
 • Hefei451

Puntuaciones demográficas

Sexo

Mujer: 522

Hombre: 474

Edad

 • 18-20 años

 • 21-25 años

 • 26-30 años

 • 31-40 años

 • 41+ años

Examen de inglés estandarizado y gratuito

Realiza el examen de inglés estandarizado de EF y obtén una evaluación de tus habilidades de comprensión lectora y auditiva.